BRFombildning.se

- En informationssida om bostadsrättsombildning - från hyresrätt till bostadsrätt

Länkar

Denna sida kommer kontinuerligt att fyllas på med nya ombildningslänkar

Tipsa ombildning.nu genom att skicka ett mejl till info@brfombildning.se eller fylla i formuläret.

 

 

 

Länkar

Bildabostad.se - BildaBostad är ett informationsprojekt initierat av Stockholms stad i syfte att informera stockholmarna om bostadsrättsombildningar.

Boverket - ekonomiska planer för brf - Bestämmelser och allmänna råd som gäller för utformningen av ekonomiska planer och kostnadskalkyler för bostadsrättsföreningar.

OmBoende.se - Ombildning - OmBoende är ett samarbete mellan Boverket och Konsumentverket i syfte att ge konsumenter och andra berörda lättillgänglig och till­förlitlig information om bostadsmarknaden

Jurideko Fastighetspartner - Rekommenderad Ombildningskonsult.

Lantmäteriet - Lantmäteriet är en statlig myndighet som beslutar om lagfart på fastigheter och ser till att ägande registreras i Fastighetsregistret. Intresseanmälningar om ombildning skickas till lantmäteriet.

Bolagsverket - Bolagsverket har hand om registreringen av bostadsrättsföreningar. Här finns information, blanketter och broschyrer

SBAB Ombildning - Om ombildning och lån

Stockholmshem Ombildning, Familjebostäder Ombildning, Svenska Bostäder Ombildning - De allmännyttiga bolagen i Stockholm erbjuder sedan 2007 hyresgäster möjligheten att ombilda till bostadsrätt. Erbjudandet att ombilda gäller numera inte Innerstaden samt Årsta och Liljeholmen.

Friköp.se - Ombildning av småhusföreningar från bostadsrätt till äganderätt.

Bostadsrättslagen

Lagen om ekonomiska föreningar